Statek dla lalek

reżyseria i adaptacja/direction and adaptation: Ana Nowicka
autor/playwright: Milena Marković
tłumaczenie/translation: Agnieszka Cielesta
scenografia i kostiumy/scenic and costume design: Monika Kufel
muzyka/music: Piotr „Lala” Lewicki
grafika/graphics: Sylwia Wierzbowska
obsada/cast:
Lidia Bogaczówna
Monika Kufel
Krzysztof Bochenek
Marcin Kuźmiński
Daniel Malchar

data premiery: 25 X 2014
czas trwania/duration: 90 min

W symbolice statek/okręt posiada wiele znaczeń. Podróż, człowieczy los, kobieta, pragnienie uwolnienia się od krępujących norm… Wszystko to znajdziemy w spektaklu na podstawie sztuki Mileny Marković. „Statek dla lalek” to wędrówka dziewczynki–dziewczyny–kobiety po kolejnych etapach życia. Dziewczynka jest molestowana, dziewczyna ucieka z domu, kobieta pragnie miłości, ale napotyka na twardą rzeczywistość, kolejny i kolejny raz. Spektakl ten to również studium życia kobiety–artystki, jej ucieczki w świat fantazji, alkoholu i autodestrukcji. Głębokie wejście w psychikę postaci oraz duża rola muzyki i dialogów śpiewanych sprawiają, że „Statek dla lalek” to spektakl, który na długo pozostaje w pamięci widza i który swobodnie można określić jako pogranicze dramatu psychologicznego oraz mini-musicalu.

The ship/vessel is a multifaceted symbol. The journey, the human fate, the woman, the desire to free oneself from constraining social norms… All of these appear in Milena Marković’s play. “Doll Ship” is the journey of a young girl, then teenager, then woman, through successive stages of life. The young girl is molested, the teenager runs away from home, the woman desires love, but she faces harsh reality, time after time. The play also examines the life of a woman artist, her retreat into a world of fantasy, alcohol and self-destruction. “Doll Ship” can be defined as bordering on psychological drama and musical. The plunge into the protagonist’s soul and the prevalence of music and sung dialogues imprint “Doll Ship” in the minds of the audience for a long time.

Zdjęcia

foto by Piotr Kubic

Filmy

Recenzje