Undressing semantics /rozbieranie semantyki | perfomance organizowany przez Object: Paradise (wstęp wolny)