Chochla Literacka – Dziękczynienie z Chochlą – Poezje Amerykańskie / impreza literacka (wstęp wolny)