Chochla Literacka – Gala Chochli Literackiej – Złote Literatki 2020 | impreza literacka (wstęp wolny)