Chochla Literacka – Szopka Szoł | impreza literacka (wstęp wolny)