Rytmiczna Barakah – warsztaty artystyczne z kanonu według Zbigniewa Herberta / warsztaty bębniarskie + jam session