VII Krakowskie Charytatywne Warsztaty Szycia dla Zwierząt (10 zł)