Infrastruktura

logo_mkidnDziałania inwestycyjne związane z adaptacją siedziby Teatru BARAKAH przy ulicy Paulińskie 28 w Krakowie na potrzeby działalności teatralnej w latach 2013 – 2015 zostały sfinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z priorytetu „Infrastruktura Kultury”. Celem zadania było zwiększenie możliwości prezentacji sztuk teatralnych przez Teatr BARAKAH w Krakowie.

Remont rozpoczął się 24 maja 2013 roku i objął w I i II etapie, realizowanym również w 2014 roku głownie prace remontowe po przez: modernizację istniejących pomieszczeń (wykonanie tynków, posadzek, ścian, sufitów, podsufitek, częściowe odgrzybianie, malowanie, flizowanie, czyszczenie wraz z wywozem gruzu), wykonanie schodów wewnętrznych, częściową wymianę drzwi, stolarkę metalową, stalową, drewnianą, częściowo szklaną, częściowe wygłuszenie i wyciszenie sceny oraz pomieszczenie reżyserki, wydzielenie pomieszczeń: sceny, przestrzeni wystawienniczej – galerii, garderoby, zaplecza technicznego w tym dwóch magazynów i reżyserki, toalet dla personelu i widzów, szatni dla widzów, foyer wraz z kawiarnią i zapleczem kuchennym, wymianę i zakup kompletu instalacji elektrycznej, instalacji sieci komputerowej oraz instalacji alarmowej i monitoringu w tym zakup wtyczek, gniazd, korytek oraz wymianę okablowania itp., dodatkowo przeprowadzano prace zwiększenia przydziału mocy elektrycznej z 14 kW na 60 kW, wymianę i zakup kompletu instalacji wodnokanalizacyjnej z wyposażeniem sanitarnym, wymianę i zakup kompletu instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, częściowy zakup widowni w tym podesty sceniczne, krzesła i fotele teatralne, zakup wyposażenia foyer, galerii i garderoby wraz z montażem: stoły, blaty, szafy, ławy, krzesła, lustra, lampy/kinkiety, klamki, zamki, zakup nagrzewnic elektrycznych, montaż i zakup drzwi wygłuszających na scenę, montaż okratowania pod reflektory, zakup ekranu, projektora, podłogi tanecznej, lustrzanki cyfrowej, komputerów, dodatkowych kamer w ramach monitoringu.

Po przeprowadzonych pracach remontowych w latach 2013 – 2014 (I i II etap) przestrzeń jest eksploatowana od 19 października 2013 roku.

III etap projektu realizowany w 2015 roku stanowi zakup niezbędnego sprzętu wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej w tym zakup i montaż sprzętu nagłaśniającego, oświetleniowego, multimedialnego, scenicznego i pozostałego do działalności teatralnej.

IV etap projektu realizowany w 2017 roku

Przedmiotem projektu były przede wszystkim prace poprawiające stan techniczny przestrzeni, prace zmniejszające koszt utrzymania obiektu (montaż okna, drzwi wejściowych), prace poprawiające bezpieczeństwo, a także zakupy inwestycyjne
potrzebne do wyposażenia pomieszczeń, t.j.: do foyer, do wydzielonego nowego magazynu na dekoracje, do dodatkowej przestrzeni na kostiumy, do wydzielonej części na biuro, do wyposażenia scenicznego, również zakupiony został sprzęt nagłośnieniowo – oświetleniowy oraz multimedialny. Cała przestrzeń została odmalowana, poprawiona elektryka i oświetlenie, położone nowe płytki, wykonane nowe schody i wycyklinowane schody drewniane, doinstalowane nowe nagrzewnice ciepła, zmodernizowane łazienki, wykonana stolarka drewniana i stalowa.

Realizacje 2017

Realizacja w latach 2013-2015