Fundacja

W sierpniu 2007 r. powołana została Fundacja Dziesięciu Talentów na rzecz Teatru BARAKAH. Fundacja jest organizacją pozarządowa o charakterze non profit.

Celami Fundacji są:

– Prowadzenie i działalność Teatru BARAKAH.
– Prezentacja i upowszechnianie historycznego i współczesnego dorobku kultury teatralnej narodowej i światowej.
– Promocja różnych dziedzin twórczości teatralnej, filmowej, muzycznej i plastycznej, itp.
– Tworzenie warunków do edukacji kulturalnej społeczeństwa.
– Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi twórczości i talentów artystycznych.
– Organizowanie festiwali teatralnych, filmowych, itp.
– Działanie na rzecz pojednania i tolerancji, krzewienie postaw poszanowania bez względu na płeć, wyznanie, pochodzenie etniczne, kolor skóry, stopień niepełnosprawności. Fundacja w swojej działalności kieruje się ideą dialogu, pojednania i współpracy między narodami, kulturami oraz religiami.
– Popularyzacja, upowszechnianie i promocja literatury oraz talentów literackich w Polsce i za granicą.
– Wspieranie integracji europejskiej.
– Popularyzacja nowych zjawisk, niekonwencjonalnych przedsięwzięć artystycznych, nowych idei z obszaru kultury i sztuki.
– Promocja młodego pokolenia twórców w kraju i za granicą.
– Umożliwianie rozwoju debiutującym, młodym artystom.
– Skupianie wokół idei Fundacji twórców, krytyków i miłośników sztuki, przedstawicieli nauki i działaczy sfery kultury w kraju i za granicą.
– Terapia poprzez sztukę: Art-terapia.

Zarząd Fundacji Dziesięciu Talentów:

Monika Kufel − Prezes
Ana Nowicka – Wiceprezes, Dyrektor Teatru BARAKAH
Piotr Jędrzejek − Sekretarz

NIP: 676-23-58-192
REGON: 120534272
KRS: 0000286670


NUMER KONTA: BANK BGŻ BNP PARIBAS 10 1750 0012 0000 0000 2361 3603

Osoby chętne do wpłacenia darowizny na rzecz Fundacja prosimy o wpisanie w tytule przelewu DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE ART. 26 UST. 1 PKT 9 LIT. A) UPDOF. Uprzejmie dziękujemy!

Numer konta walutowego w EURO: BANK BGŻ BNP PARIBAS  33 1750 0012 0000 0000 2586 8439


Fundacja Dziesięciu Talentów na rzecz Teatru BARAKAH:

ul. Paulińska 28
31-065 Kraków
Polska