Deklaracja dostępności dla strony internetowej https://teatrbarakah.com/

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Teatru Barakah.

  • Data publikacji strony internetowej: 2020-10-23.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-12-28.

Status zgodności ze standardem dostępnych stron internetowych (WCAG)

Strona internetowa jest częściowo dostępna cyfrowo.

Niespełnione wymagania

  • Nie są spełnione odpowiednie kontrasty.
  • Umieszczone filmy nie posiadają napisów.
  • Nie jest zapewniona pełna obsługa klawiaturą.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-12-28.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-12-28.

Skróty klawiaturowe

  • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres mailowy biuro@teatrbarakah.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 12 397 80 47. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Skip to content