INFRASTRUKTURA

Działania inwestycyjne związane z adaptacją siedziby Teatru BARAKAH przy ulicy Paulińskie 28 w Krakowie na potrzeby działalności teatralnej w latach 2013–2015 zostały sfinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z priorytetu „Infrastruktura Kultury”. Celem zadania było zwiększenie możliwości prezentacji sztuk teatralnych przez Teatr BARAKAH w Krakowie.

Remont rozpoczął się 24 maja 2013 roku i objął w I i II etapie, realizowanym również w 2014 roku głównie prace remontowe: modernizacja istniejących pomieszczeń (wykonanie tynków, posadzek, ścian, sufitów, podsufitek, częściowe odgrzybianie, malowanie, flizowanie, czyszczenie wraz z wywozem gruzu), wykonanie schodów wewnętrznych, częściowa wymiana drzwi, stolarka metalowa, stalowa, drewniana, częściowo szklana, częściowe wygłuszenie i wyciszenie sceny oraz pomieszczenia reżyserki, wydzielenie pomieszczeń: sceny, przestrzeni wystawienniczej – galerii, garderoby, zaplecza technicznego, w tym dwóch magazynów i reżyserki, toalet dla personelu i widzów, szatni dla widzów, foyer wraz z kawiarnią i zapleczem kuchennym, wymiana i zakup kompletu instalacji elektrycznej, instalacja sieci komputerowej oraz instalacja alarmowa i monitoringu, w tym zakup wtyczek, gniazd, korytek oraz wymiana okablowania itp.

Dodatkowo przeprowadzano prace zwiększenia przydziału mocy elektrycznej z 14 kW na 60 kW, wymianę i zakup kompletu instalacji wodnokanalizacyjnej z wyposażeniem sanitarnym, wymianę i zakup kompletu instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, częściowy zakup widowni, w tym podesty sceniczne, krzesła i fotele teatralne, zakup wyposażenia foyer, galerii i garderoby wraz z montażem: stoły, blaty, szafy, ławy, krzesła, lustra, lampy/kinkiety, klamki, zamki, zakup nagrzewnic elektrycznych, montaż i zakup drzwi wygłuszających na scenę, montaż okratowania pod reflektory, zakup ekranu, projektora, podłogi tanecznej, lustrzanki cyfrowej, komputerów, dodatkowych kamer w ramach monitoringu.

Po przeprowadzonych pracach remontowych w latach 2013–2014 (I i II etap) przestrzeń jest eksploatowana od 19 października 2013 roku.

III etap projektu realizowany w 2015 roku to zakup niezbędnego sprzętu wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej, w tym zakup i montaż sprzętu nagłaśniającego, oświetleniowego, multimedialnego, scenicznego i pozostałego do działalności teatralnej.

IV etap projektu został zrealizowany w 2017 roku, a jego przedmiotem były przede wszystkim prace poprawiające stan techniczny przestrzeni, prace zmniejszające koszt utrzymania obiektu (montaż okna, drzwi wejściowych), prace poprawiające bezpieczeństwo, a także zakupy inwestycyjne potrzebne do wyposażenia pomieszczeń, t.j.: do foyer, do wydzielonego nowego magazynu na dekoracje, do dodatkowej przestrzeni na kostiumy, do wydzielonej części na biuro, do wyposażenia scenicznego. Zakupiony został również sprzęt nagłośnieniowo-oświetleniowy oraz multimedialny. Cała przestrzeń została odmalowana, poprawiona została elektryka i oświetlenie, położone nowe płytki, wykonane nowe schody i wycyklinowane schody drewniane, doinstalowane nowe nagrzewnice ciepła, zmodernizowane łazienki, wykonana stolarka drewniana i stalowa.

V etap projektu został z realizowany w 2020 roku. Objął on kontynuację działań inwestycyjnych, czyli zakup i montaż sprzętu niezbędnego na potrzeby działalności kulturalnej: komputerowego, oświetleniowo-nagłośnieniowego oraz multimedialnego wraz z wyposażeniem scenicznym. Dzięki temu zwiększona została pod względem technicznym jakość i atrakcyjność prezentacji sztuk teatralnych, wydarzeń muzycznych, cyklicznych warsztatów artystyczno-edukacyjnych i innych, co przekłada się na poprawę dostępu do oferty kulturalnej Teatru BARAKAH. Realizacja niniejszego projektu wpływa bezpośrednio na wypełnienie misji Teatru BARAKAH, którą jest wykształcenie nawyku potrzeby rozwijania się w obszarze kultury wśród odbiorców oraz promocja sztuki profesjonalnej i nowych mediów. Teatr BARAKAH wykorzystuje coraz to nowsze technologie, co podnosi kwalifikacje naszego zespołu oraz atrakcyjność teatru na rynku kulturalnym. Istotnym i zamykającym projekt punktem było zakupienie nowego systemu monitoringu.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. I ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Działania inwestycyjne związane z adaptacją siedziby Teatru BARAKAH przy ulicy Paulińskie 28 w Krakowie na potrzeby działalności teatralnej w latach 2013–2015 zostały sfinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z priorytetu „Infrastruktura Kultury”. Celem zadania było zwiększenie możliwości prezentacji sztuk teatralnych przez Teatr BARAKAH w Krakowie.

Remont rozpoczął się 24 maja 2013 roku i objął w I i II etapie, realizowanym również w 2014 roku głównie prace remontowe: modernizacja istniejących pomieszczeń (wykonanie tynków, posadzek, ścian, sufitów, podsufitek, częściowe odgrzybianie, malowanie, flizowanie, czyszczenie wraz z wywozem gruzu), wykonanie schodów wewnętrznych, częściowa wymiana drzwi, stolarka metalowa, stalowa, drewniana, częściowo szklana, częściowe wygłuszenie i wyciszenie sceny oraz pomieszczenia reżyserki, wydzielenie pomieszczeń: sceny, przestrzeni wystawienniczej – galerii, garderoby, zaplecza technicznego, w tym dwóch magazynów i reżyserki, toalet dla personelu i widzów, szatni dla widzów, foyer wraz z kawiarnią i zapleczem kuchennym, wymiana i zakup kompletu instalacji elektrycznej, instalacja sieci komputerowej oraz instalacja alarmowa i monitoringu, w tym zakup wtyczek, gniazd, korytek oraz wymiana okablowania itp.

Dodatkowo przeprowadzano prace zwiększenia przydziału mocy elektrycznej z 14 kW na 60 kW, wymianę i zakup kompletu instalacji wodnokanalizacyjnej z wyposażeniem sanitarnym, wymianę i zakup kompletu instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, częściowy zakup widowni, w tym podesty sceniczne, krzesła i fotele teatralne, zakup wyposażenia foyer, galerii i garderoby wraz z montażem: stoły, blaty, szafy, ławy, krzesła, lustra, lampy/kinkiety, klamki, zamki, zakup nagrzewnic elektrycznych, montaż i zakup drzwi wygłuszających na scenę, montaż okratowania pod reflektory, zakup ekranu, projektora, podłogi tanecznej, lustrzanki cyfrowej, komputerów, dodatkowych kamer w ramach monitoringu.

Po przeprowadzonych pracach remontowych w latach 2013–2014 (I i II etap) przestrzeń jest eksploatowana od 19 października 2013 roku.

III etap projektu realizowany w 2015 roku to zakup niezbędnego sprzętu wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej, w tym zakup i montaż sprzętu nagłaśniającego, oświetleniowego, multimedialnego, scenicznego i pozostałego do działalności teatralnej.

IV etap projektu został zrealizowany w 2017 roku, a jego przedmiotem były przede wszystkim prace poprawiające stan techniczny przestrzeni, prace zmniejszające koszt utrzymania obiektu (montaż okna, drzwi wejściowych), prace poprawiające bezpieczeństwo, a także zakupy inwestycyjne potrzebne do wyposażenia pomieszczeń, t.j.: do foyer, do wydzielonego nowego magazynu na dekoracje, do dodatkowej przestrzeni na kostiumy, do wydzielonej części na biuro, do wyposażenia scenicznego. Zakupiony został również sprzęt nagłośnieniowo-oświetleniowy oraz multimedialny. Cała przestrzeń została odmalowana, poprawiona została elektryka i oświetlenie, położone nowe płytki, wykonane nowe schody i wycyklinowane schody drewniane, doinstalowane nowe nagrzewnice ciepła, zmodernizowane łazienki, wykonana stolarka drewniana i stalowa.

V etap projektu został z realizowany w 2020 roku. Objął on kontynuację działań inwestycyjnych, czyli zakup i montaż sprzętu niezbędnego na potrzeby działalności kulturalnej: komputerowego, oświetleniowo-nagłośnieniowego oraz multimedialnego wraz z wyposażeniem scenicznym. Dzięki temu zwiększona została pod względem technicznym jakość i atrakcyjność prezentacji sztuk teatralnych, wydarzeń muzycznych, cyklicznych warsztatów artystyczno-edukacyjnych i innych, co przekłada się na poprawę dostępu do oferty kulturalnej Teatru BARAKAH. Realizacja niniejszego projektu wpływa bezpośrednio na wypełnienie misji Teatru BARAKAH, którą jest wykształcenie nawyku potrzeby rozwijania się w obszarze kultury wśród odbiorców oraz promocja sztuki profesjonalnej i nowych mediów. Teatr BARAKAH wykorzystuje coraz to nowsze technologie, co podnosi kwalifikacje naszego zespołu oraz atrakcyjność teatru na rynku kulturalnym. Istotnym i zamykającym projekt punktem było zakupienie nowego systemu monitoringu.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. I ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Skip to content