PATRONATY I WSPÓŁPRACA
Projekt jest współfinansowany ze środków Miasta Krakowa
Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. I ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
BARAKAH online!
Projekt "Wydarzenia artystyczno - teatralne w Teatrze BARAKAH" realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego
Dofinansowano w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022, w ramach programu dotacyjnego Instytutu Adama Mickiewicza „Kulturalne pomosty”
Financed within the scope of the Multiannual Program INDEPENDENT 2017-2022, as part of the "Cultural Bridges" subsidy program of the Adam Mickiewicz Institute
Wsparcie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
Partner Fundacja PZU
Współpraca
Fundacja im. Stefana Batorego