PATRONATY I WSPÓŁPRACA
Projekt jest współfinansowany ze środków Miasta Krakowa
Projekt "Przetrwanie jest wszystkim - premiery Teatru BARAKAH" dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
Projekt "KOSMOS – różne formy ekspresji" dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych”
Dofinansowano w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022, w ramach programu dotacyjnego Instytutu Adama Mickiewicza „Kulturalne pomosty”
Financed within the scope of the Multiannual Program INDEPENDENT 2017-2022, as part of the "Cultural Bridges" subsidy program of the Adam Mickiewicz Institute
Wsparcie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
Partner Fundacja PZU
Współpraca
Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.