PATRONATY I WSPÓŁPRACA
Projekt jest współfinansowany ze środków Miasta Krakowa
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
Dofinansowano w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022, w ramach programu dotacyjnego Instytutu Adama Mickiewicza „Kulturalne pomosty”
Financed within the scope of the Multiannual Program INDEPENDENT 2017-2022, as part of the "Cultural Bridges" subsidy program of the Adam Mickiewicz Institute
Wsparcie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
Partner Fundacja PZU
Współpraca
Patronat Honorowy projektu "Uwaga! Strefa LGBT"– Rzecznik Praw Obywatelskich
Patronat honorowy projektu "Uwaga! Strefa LGBT" – Rada ds. Równego Traktowania
Federacja Znaki Równości
Spóldzielnia Ogniwo
All In UJ
Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.