Ala Cya

Między światłem a mrokiem rozbrzmiewa muzyka Ali Cyi, dwudziestokilkuletniej artystki zamieszkującej stałe w starym VW busie, którym podróżuje po Europie. Jej muzyka to alchemia dźwięków, wypływająca z żywiołów natury. Przysłuchuje się wiatrom oraz morzu, łączy się z Ziemią i pozwala swej twórczości dojrzewać na słońcu. Brzmienie jej głosu, mocne a zarazem delikatne, porywa łagodnie swą publiczność w ukryty świat podświadomości wraz z jego całą magią. Ala Cya opowiada się za sprawiedliwością, równouprawnieniem i środowiskiem naturalnym – odważna bojowniczka współczesności, która nosi swe serce na dłoni. Filmowa muzyka tej niezależnej artystki to świeża mieszanka sferycznego popu i elektronicznych dźwięków ethno.

Ala Cya opublikowała w ostatnich dwóch latach swą debiutancką płytę „Reflection” oraz kolejną pt. „Invisible Worlds”, by obecnie poświęcić się na Wyspach Kanaryjskich jako autorka i producent tworzeniu drugiego EP „Elements“. Ala Cya pragnie nową płytą aktywnie zwrócić uwagę na przyrodę i pilną potrzebę traktowania jej z szacunkiem. Z końcem 2024 roku płyta „ELEMENTS” zostanie opublikowana.

__________

Ala Cya’s music is created somewhere between light and darkness. The 29-year-old musician lives permanently in a VW bus and travels through Europe. Her music is an alchemy of sounds, created from the elements of nature. She listens to the winds and the sea, connects with the earth and lets her creativity mature in the sun. The sound of her voice, powerful and tender at the same time, gently takes her audience into the hidden worlds of the subconscious and its magic. Ala Cya stands for justice, equality and environmental protection. A courageous warrior of modern times who wears her heart on her sleeve. The indie artist’s cinematic music is a fresh mix of spherical pop and ethno electronic sounds.

After releasing her debut album „Reflection” and her second album „Invisible Worlds” in the last two years, the artist and producer is now working on her second EP in the Canary Islands. With „ELEMENTS”, Ala Cya wants her music to actively draw attention to nature and the urgency of treating it with respect. Her new EP „Elements” will be released at the end 2024.

Skip to content