UWAGA! Strefa LGBT / Debata I – „Sytuacja prawna osób LGBTIQ w Polsce”

 

Jest do pierwsza debata z cyklu siedmiu, które odbędą się w ramach projektu UWAGA! Strefa LGBT. Tematy pozostałych to: rodzice LGBTIQ; LGBTIQ na prowincji; LGBTIQ a kościół;  sztuka LGBT; drag queens; przeciwdziałanie homofobii.

Eksperci:

Nina Gabryś – Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Krakowa ds. polityki równościowej, Przewodnicząca Rady ds. Równego Traktowania, radna Miasta Krakowa w latach 2018 -2020. Od wielu lat współpracuje ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami zajmującymi się problematyką równościową. Pracowała także w wydawnictwie Queermedia.pl i była inicjatorką projektu obywatelskiego „In vitro dla krakowian/ek”. Jako współzałożycielka i wiceprezeska Stowarzyszenia „Sto Lat Głosu Kobiet” organizowała ogólnopolskie obchody stulecia przyznania Polkom praw wyborczych oraz była autorką akcji „Kultura niepodległa kobiet”. Jest stypendystką międzynarodowego programu „Humanity in Action” oraz „Advanced Leadership Program for Top Talents” organizowanego przez Center for Leadership.
Była m.in. inicjatorką uchwał o powołaniu kampanii o przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet, uchwały o utworzeniu programu profilaktyki raka piersi u młodych kobiet, programu warsztatów z edukacji seksualnej dla młodzieży w krakowskich szkołach. Podejmowała liczne działania mające na celu zwiększenie dostępności krakowskich urzędów dla osób niewidzących i niedowidzących oraz na rzecz dostępności przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnością fizyczną a także działania na rzecz cudzoziemców mieszkających w Krakowie w zakresie zwiększenia dostępności krakowskich instytucji kultury i miejskiej komunikacji do ich potrzeb.

Mikołaj Świstowski – adwokat, członek Krakowskiej Izby Adwokackiej od 2019 roku, wpisany także na listę stałych mediatorów Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie. Od kwietnia 2020 roku stale współpracuje z Federacją Znaki Równości, specjalizując się w zakresie ochrony prawnej osób LGBT+, w szczególności w postępowaniach sądowych o ustalenie płci metrykalnej.

Aleksandra Owca – prawniczka, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, aplikantka Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Zawodowo zajmuje się w szczególności prawem ochrony środowiska, w wolnym czasie stara się wykorzystywać wiedzę prawniczą w działalności społecznej.

Skip to content