IDEA PROJEKTU

Fundacja Dziesięciu Talentów na rzecz Teatru BARAKAH otrzymała środki w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy (Obszar 2. Ochrona praw człowieka i równe traktowanie) na projekt UWAGA! Strefa LGBT.

W ramach projektu zorganizujemy siedem debat z osobami ze środowiska LGBTIQ, działaczami, wykładowcami, dziennikarzami, artystami oraz wszystkimi zainteresowanymi. Ich tematem będą aktualne problemy, ale nie będziemy tylko dywagować – będziemy szukać rozwiązań. Planowane tematy to: sytuacja prawna LGBTIQ w Polsce; rodzice LGBTIQ; LGBTIQ na prowincji; LGBTIQ a kościół;  sztuka LGBT; drag queens; przeciwdziałanie homofobii.

Na projekt składać się będą także pokazy artystyczno-performatywne twórców LGBTIQ (w tym premiera teatralna) oraz wernisaże i wystawy prac artystów ze środowiska. Przeprowadzone zostaną też warsztaty dla osób heteroseksualnych na temat dyskryminacji i jej skutków.

Jednym z głównych działań projektu będzie kampania społeczna (online i w przestrzeni publicznej) wraz z akcją „Jestem!”, której szczegółów na razie nie zdradzimy, ale będzie o niej głośno!

TROCHĘ DANYCH

„Strefy wolne od LGBT” powstają na terenie całej Polski i zajmują już 30% powierzchni naszego kraju, głównie w jego części wschodniej i południowej. „Strefą” jest m.in. województwo małopolskie (jako 1 z 5 województw; na mocy Deklaracji Nr 1/19 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie sprzeciwu wobec wprowadzenia ideologii „LGBT” do wspólnot samorządowych) oraz kilkanaście małopolskich gmin i powiatów.

Wg Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego te uchwały są sprzeczne z Konstytucją i „naruszają szereg powszechnie obowiązujących w Polsce aktów prawa krajowego, unijnego oraz międzynarodowego”.

PTPA zwraca uwagę na symboliczny i społeczny wymiar tych uchwał oraz pisze: „Ponieważ władze samorządowe mają rolę w kształtowaniu akceptowalnych społecznie norm zachowań, uchwały mogą wywołać tzw. efekt mrożący (chilling effect) w jednostkach podległych oraz zwiększać częstotliwość występowania przestępstw z nienawiści”.

Organizacje LGBT również zwracają uwagę głównie na społeczne i medialne skutki zjawiska. Uchwały o „Strefach wolnych od LGBT” przyczyniły się do zerwania przez partnerów zagranicznych współpracy z wieloma polskimi jednostkami administracyjnymi (np. Francuska Dolina Loary zamroziła współpracę z Małopolską), wstrzymania dotacji unijnych i na szczęście reakcja krajów zachodnich jest coraz bardziej stanowcza (Parlament Europejski ogłosił teren UE „Strefą wolności osób LGBTIQ”). Niektóre te uchwały zostały już wycofane przez sądy (decyzja WSA w Gliwicach ws. gminy Istebna i WSA w Radomiu ws. gminy Klwów po skargach RPO), ale już sąd w Krakowie uznał, że sprawa nie jest w ogóle zagadnieniem z zakresu administracji i skargę RPO na radę gminy Lipinki odrzucił.

Kosma Kołodziej, badacz zajmujący się grupami mniejszościowymi wykluczonymi w Polsce (w tym grupą LGBT), jeden z uczestników naszego projektu, w pracy „Sytuacja młodzieży LGBT w Polsce” („Zeszyty Naukowe” 4/2019) napisał, że aż 70% LGBT poniżej 25. roku życia ma myśli samobójcze. Tylko 15% jest w pełni akceptowanych przez swoich rodziców po coming oucie. Z kolei aż 40% zgłasza znęcanie się psychiczne, a 25% fizyczne z ich strony. To badania z roku 2016.

Kołodziej badania powtarzał co dwa lata i w 2020 roku myśli samobójcze ma już 84%, a próby z 30% wzrosły do 45,6%. To zatrważające dane. Ale nic dziwnego, skoro w rankingu ILGA-Europe za rok 2019 mierzącego poziom równouprawnienia osób LGBTI w Europie Polska spadła na ostatnie miejsce. Na 100% punktów do uzyskania w dziedzinach „równość i niedyskryminacja”, „rodzina”, „przestępstwa z nienawiści i mowa nienawiści”, „prawne uznanie tożsamości płciowej i integralności cielesnej”, „publiczna przestrzeń prawa” i „azyl” Polska otrzymała 15,84%.

Paulina Górska w tekście ‚Efekt tęczowej zarazy’? Postawy Polaków wobec osób LGBT w latach 2018-2019” opublikowanym przez Centrum badań nad uprzedzeniami pisze o pogarszaniu się postaw Polaków wobec LGBT w ciągu ostatnich lat oraz wzroście intencji zaangażowania się w działania mające na celu ograniczenie praw osób homoseksualnych.

Fundacja Dziesięciu Talentów na rzecz Teatru BARAKAH otrzymała środki w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy (Obszar 2. Ochrona praw człowieka i równe traktowanie) na projekt UWAGA! Strefa LGBT.

W ramach projektu zorganizujemy siedem debat z osobami ze środowiska LGBTIQ, działaczami, wykładowcami, dziennikarzami, artystami oraz wszystkimi zainteresowanymi. Ich tematem będą aktualne problemy, ale nie będziemy tylko dywagować – będziemy szukać rozwiązań. Planowane tematy to: sytuacja prawna LGBTIQ w Polsce; rodzice LGBTIQ; LGBTIQ na prowincji; LGBTIQ a kościół;  sztuka LGBT; drag queens; przeciwdziałanie homofobii.

Na projekt składać się będą także pokazy artystyczno-performatywne twórców LGBTIQ (w tym premiera teatralna) oraz wernisaże i wystawy prac artystów ze środowiska. Przeprowadzone zostaną też warsztaty dla osób heteroseksualnych na temat dyskryminacji i jej skutków.

Jednym z głównych działań projektu będzie kampania społeczna (online i w przestrzeni publicznej) wraz z akcją „Jestem!”, której szczegółów na razie nie zdradzimy, ale będzie o niej głośno!

TROCHĘ DANYCH

„Strefy wolne od LGBT” powstają na terenie całej Polski i zajmują już 30% powierzchni naszego kraju, głównie w jego części wschodniej i południowej. „Strefą” jest m.in. województwo małopolskie (jako 1 z 5 województw; na mocy Deklaracji Nr 1/19 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie sprzeciwu wobec wprowadzenia ideologii „LGBT” do wspólnot samorządowych) oraz kilkanaście małopolskich gmin i powiatów.

Wg Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego te uchwały są sprzeczne z Konstytucją i „naruszają szereg powszechnie obowiązujących w Polsce aktów prawa krajowego, unijnego oraz międzynarodowego”.

PTPA zwraca uwagę na symboliczny i społeczny wymiar tych uchwał oraz pisze: „Ponieważ władze samorządowe mają rolę w kształtowaniu akceptowalnych społecznie norm zachowań, uchwały mogą wywołać tzw. efekt mrożący (chilling effect) w jednostkach podległych oraz zwiększać częstotliwość występowania przestępstw z nienawiści”.

Organizacje LGBT również zwracają uwagę głównie na społeczne i medialne skutki zjawiska. Uchwały o „Strefach wolnych od LGBT” przyczyniły się do zerwania przez partnerów zagranicznych współpracy z wieloma polskimi jednostkami administracyjnymi (np. Francuska Dolina Loary zamroziła współpracę z Małopolską), wstrzymania dotacji unijnych i na szczęście reakcja krajów zachodnich jest coraz bardziej stanowcza (Parlament Europejski ogłosił teren UE „Strefą wolności osób LGBTIQ”). Niektóre te uchwały zostały już wycofane przez sądy (decyzja WSA w Gliwicach ws. gminy Istebna i WSA w Radomiu ws. gminy Klwów po skargach RPO), ale już sąd w Krakowie uznał, że sprawa nie jest w ogóle zagadnieniem z zakresu administracji i skargę RPO na radę gminy Lipinki odrzucił.

Kosma Kołodziej, badacz zajmujący się grupami mniejszościowymi wykluczonymi w Polsce (w tym grupą LGBT), jeden z uczestników naszego projektu, w pracy „Sytuacja młodzieży LGBT w Polsce” („Zeszyty Naukowe” 4/2019) napisał, że aż 70% LGBT poniżej 25. roku życia ma myśli samobójcze. Tylko 15% jest w pełni akceptowanych przez swoich rodziców po coming oucie. Z kolei aż 40% zgłasza znęcanie się psychiczne, a 25% fizyczne z ich strony. To badania z roku 2016.

Kołodziej badania powtarzał co dwa lata i w 2020 roku myśli samobójcze ma już 84%, a próby z 30% wzrosły do 45,6%. To zatrważające dane. Ale nic dziwnego, skoro w rankingu ILGA-Europe za rok 2019 mierzącego poziom równouprawnienia osób LGBTI w Europie Polska spadła na ostatnie miejsce. Na 100% punktów do uzyskania w dziedzinach „równość i niedyskryminacja”, „rodzina”, „przestępstwa z nienawiści i mowa nienawiści”, „prawne uznanie tożsamości płciowej i integralności cielesnej”, „publiczna przestrzeń prawa” i „azyl” Polska otrzymała 15,84%.

Paulina Górska w tekście ‚Efekt tęczowej zarazy’? Postawy Polaków wobec osób LGBT w latach 2018-2019” opublikowanym przez Centrum badań nad uprzedzeniami pisze o pogarszaniu się postaw Polaków wobec LGBT w ciągu ostatnich lat oraz wzroście intencji zaangażowania się w działania mające na celu ograniczenie praw osób homoseksualnych.

Skip to content