Live Wire Vol. 4

 

Live Wire to cykl koncertów, organizowany co miesiąc przez krakowski kolektyw muzyczny Loose Wire i Krakow Music. Prezentujemy niezależne i alternatywne zespoły rockowe z Krakowa i innych miast Europy Środkowo-Wschodniej. Podczas Live Wire Volume 4 wystąpi dwóch solowych artystów, do tego wyjątkowych tekściarzy z różnych części świata. Na początek zagra Karol Ochodek pochodzący z Pszczyny na Śląsku. W swej muzyce łączy akustyczną balladę z jazzowym bluesem i folkiem. Po nim zagra Karl Culley, gitarzysta fingerstyle, autor tekstów, wokalista i poeta z Yorkshire w Anglii, obecnie mieszkający w Krakowie. Nie przegapcie tego wieczoru, bo będzie pełen refleksyjnej balladyjności, natchnionego liryzmu, nieskazitelnej muzykalności i nastrojowych opowieści jednych  z najlepszych piosenkarzy i autorów tekstów występujących w Krakowie.

Karol Ochodek (PL)
https://www.facebook.com/karolmusic96
https://www.youtube.com/channel/UCL-oPqrhznPVJGctXB4zqbQ

Karol Ochodek jest wokalistą i gitarzystą pochodzącym z Pszczyny na Śląsku. W swojej muzyce łączy tradycyjny akustyczny styl singer-songwriter z gatunkami, takimi jak jazz, blues oraz folk i world music. Ze swoim autorskim repertuarem występuje solo oraz w różnych innych konfiguracjach (trio, kwartet, kwintet).

Sam o sobie mówi: „Występuję od prawie dziesięciu lat. W tym czasie podróżowałem po wielu różnych gatunkach muzycznych, od psychodelicznego rocka, przez bluesa, folk i liryczne ballady i piosenki bardów po jazz. Wszystko, co zebrałem po drodze, starannie umieściłem w moim osobistym muzycznym wszechświecie. Wszystko, co śpiewam, jest osobiste, ale też nie chodzi o jakąś otwartą spowiedź. Musisz szukać siebie w moich tekstach. W pewnym sensie koncerty traktuję jak spotkanie. Każdy z moich występów jest przemyślany i dobrze przygotowany, ale o ostatecznym przebiegu wieczoru decyduje chemia między mną i publicznością”.

Karl Culley (UK)
www.karlculley.com

Karl Culley to gitarzysta fingerstyle, autor tekstów, wokalista i poeta z Yorkshire w Anglii, obecnie mieszkający w Krakowie. Jego występy na żywo oraz pięć wydanych od 2007 roku albumów są bardzo wysoko oceniane.

Chociaż wirtuozowska gra Karla, która przywodzi na myśl brytyjskich gigantów folka („Oślepiający fingerpicking przywodzący na myśl Johna Martyna w jego najlepszym momencie, z perkusyjnym trzaskiem w stylu Berta Jancha” – Mojo Magazine) i jego wokal (porównywany do Tima Buckleya z The Sunday – Express i Rock 'n Reel Magazine) są prawdopodobnie pierwszymi elementami, które przyciągają słuchaczy, to silnie sugestywne teksty i zręcznie snute historie jeszcze bardziej zachęcają do zagłębienia się w jego twórczość.

 

–––––––––– ENGLISH VERSION ––––––––––

Live Wire is a monthly concert series organized by the Krakow music collective Loose Wire and Krakow Music. Live Wire showcases independent and alternative music from artists from around the world based in Krakow and other Central European Cities. In the spirit of the reflective autumnal atmosphere Live Wire Volume 4 will feature two solo artists who are each unique singer songwriters hailing from different parts of the world. Opening the evening will be Karol Ochodek who hails from the town of Pszczyna in Silesia. In his music he combines acoustic balladry with jazz blues and folk. Closing the evening will be Karl Culley – a fingerstyle guitarist, songwriter, singer, and poet from Yorkshire, England now residing in Kraków, Poland. Don’t miss this evening of reflective baladry, inspired lyricism, pristine musicianship and atmospheric storytelling from two of the best singer-songwriters performing in Krakow.

Karol Ochodek (PL)
https://www.facebook.com/karolmusic96
https://www.youtube.com/channel/UCL-oPqrhznPVJGctXB4zqbQ

Karol Ochodek is a singer and guitarist from Pszczyna in Silesia. In his music, he combines the traditional acoustic singer-songwriter style with genres such as jazz, blues, and folk and world music. With his original repertoire he performs solo as well as in various other configurations (trio, quartet, quintet). 

In his own words: “I’ve been performing for almost ten years. I’ve traveled through many different genres during this time, from psychedelic rock, through blues, folk and lyrical ballads and bard songs to jazz. Everything that I have collected along the way is carefully placed in my own personal musical universe. Everything I sing is personal but I also never give in to outright confession. You have to search for yourself in my lyrics. In a way, I treat concerts like a meeting. Each one of my performances is thoughtful and well-prepared, but the final course of an evening is determined by the chemistry between me and the audience.”

Karl Culley (UK)
www.karlculley.com

Karl Culley is a fingerstyle guitarist, songwriter, singer, and poet from Yorkshire, England, now residing in Kraków, Poland. His live performances and sequence of 5 albums since 2007 have been highly praised.

Although Karl’s virtuoso playing, which has drawn comparison to British folk giants (’Dazzling fingerpicking reminiscent of John Martyn at his most fluid with a Bert Janch-like percussive snap.' – Mojo Magazine) and his vocals (compared to Tim Buckley by The Sunday Express and Rock ‘n Reel Magazine) are perhaps the first elements to entice listeners, it’s the powerfully evocative lyrics, and the deftly spun stories which invite a deeper investigation.

Skip to content