PATRONATY I WSPÓŁPRACA

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

Patronat Honorowy – Rzecznik Praw Obywatelskich

Patronat Honorowy – Rada ds. Równego Traktowania

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

Patronat Honorowy – Rzecznik Praw Obywatelskich

Patronat Honorowy – Rada ds. Równego Traktowania