PATRONATY I WSPÓŁPRACA

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Patronat Honorowy – Rzecznik Praw Obywatelskich

Patronat Honorowy – Rada ds. Równego Traktowania

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Patronat Honorowy – Rzecznik Praw Obywatelskich

Patronat Honorowy – Rada ds. Równego Traktowania

Skip to content