ORGANIZATORZY

OrganizatorTEATR BARAKAH

Od zawsze jesteśmy otwarci na różnorodność widzów i artystów, poruszamy aktualne problemy, zachęcamy do dyskusji oraz propagujemy postawy, takie jak tolerancja, poszanowanie bez względu na płeć, wyznanie, pochodzenie etniczne, kolor skóry, stopień niepełnosprawności. Mamy bogate doświadczenie we współpracy ze środowiskiem LGBTIQ. W latach 2016-2020 w teatrze odbywała się Jedyna w Polsce Rewia Drag Queen. W naszej siedzibie odbywały się pokazy performance’ów drag queens, wystawy i pokazy filmów w ramach Festiwalu Queerowy Maj oraz spotkania występujących u nas artystów i artystek LGBTIQ z widzami. Jesteśmy znani w Krakowie i Małopolsce jako jedna z instytucji najbardziej przyjaznych osobom LGBTIQ.

Partnerzy

FEDERACJA ZNAKI RÓWNOŚCI jako pierwsza w Polsce zrzeszyła różne organizacje działające na rzecz społeczności LGBT+ w jedno, by działać wspólnie na rzecz budowania „społeczeństwa otwartego i różnorodnego, wolnego od wszelkiej dyskryminacji”. Działają na wielu polach: artystycznym i kulturowym, rzeczniczym i pomocowym, sportowym i prozdrowotnym. Miło nam, że w tym projekcie działamy razem!

SPÓŁDZIELNIA OGNIWO to – jak sami siebie określają – Spółdzielczy Dom Kultury. Działają od ponad 6 lat, organizują debaty polityczne, warsztaty, spotkania autorskie, koncerty i pokazy filmowe. Skupiają się na współdziałaniu i demokracji. Znamy się od lat, przez kilka mieliśmy siedziby w tej samej kamienicy, fajnie, że kolejny raz robimy coś razem!

ALL IN UJ to stowarzyszenie, w której działają najaktywniejsi studenci, a działają w wielu sferach: kultura, sport, nauka, imprezy. Współpracujemy od lat i cieszymy się, że znowu popracujemy wspólnie!

OrganizatorTEATR BARAKAH

Od zawsze jesteśmy otwarci na różnorodność widzów i artystów, poruszamy aktualne problemy, zachęcamy do dyskusji oraz propagujemy postawy, takie jak tolerancja, poszanowanie bez względu na płeć, wyznanie, pochodzenie etniczne, kolor skóry, stopień niepełnosprawności. Mamy bogate doświadczenie we współpracy ze środowiskiem LGBTIQ. W latach 2016-2020 w teatrze odbywała się Jedyna w Polsce Rewia Drag Queen. W naszej siedzibie odbywały się pokazy performance’ów drag queens, wystawy i pokazy filmów w ramach Festiwalu Queerowy Maj oraz spotkania występujących u nas artystów i artystek LGBTIQ z widzami. Jesteśmy znani w Krakowie i Małopolsce jako jedna z instytucji najbardziej przyjaznych osobom LGBTIQ.

Partnerzy

FEDERACJA ZNAKI RÓWNOŚCI jako pierwsza w Polsce zrzeszyła różne organizacje działające na rzecz społeczności LGBT+ w jedno, by działać wspólnie na rzecz budowania „społeczeństwa otwartego i różnorodnego, wolnego od wszelkiej dyskryminacji”. Działają na wielu polach: artystycznym i kulturowym, rzeczniczym i pomocowym, sportowym i prozdrowotnym. Miło nam, że w tym projekcie działamy razem!

SPÓŁDZIELNIA OGNIWO to – jak sami siebie określają – Spółdzielczy Dom Kultury. Działają od ponad 6 lat, organizują debaty polityczne, warsztaty, spotkania autorskie, koncerty i pokazy filmowe. Skupiają się na współdziałaniu i demokracji. Znamy się od lat, przez kilka mieliśmy siedziby w tej samej kamienicy, fajnie, że kolejny raz robimy coś razem!

ALL IN UJ to stowarzyszenie, w której działają najaktywniejsi studenci, a działają w wielu sferach: kultura, sport, nauka, imprezy. Współpracujemy od lat i cieszymy się, że znowu popracujemy wspólnie!

Skip to content