UWAGA! Strefa LGBT / Warsztaty I + II – Empatia silniejsza niż homofobia

 

ZAPISY: pr@teatrbarakah.com
(liczba miejsc jest ograniczona)

Grupa 1 – sobota | Grupa 2 – niedziela

Empatia silniejsza niż homofobia – warsztaty antydyskryminacyjne z prelekcją na temat skutków dyskryminacji społeczności LGBTIQ

Warsztat „Fioł”, czyli wspólne dorastanie w społeczeństwie, gdzie pewna cecha własnej tożsamości jednostki nie jest powszechnie akceptowana. Empatyzowanie z tym, jak wygląda codzienność takich osób. W drugiej części poznamy: potrzeby osób ze społeczności LGBTIQ oraz przykłady dobrych praktyk języka inkluzywnego. Poruszony zostanie także temat zdrowia oraz wpływu heteronormy i homofobii na jakość życia osób nieheteroseksualnych.

prowadzenie: Kosma Kołodziej – Doktor nauk o zdrowiu, ratownik medyczny, elektroradiolog. Obecnie student socjologii i pielęgniarstwa. Wykładowca naukowo-dydaktyczny Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu oraz Bydgoskiej Szkoły Wyższej. Jego praca naukowa dotyczy problemu wykluczenia grup mniejszościowych w Polsce, jego przyczyn oraz wpływu na jakość życia i zdrowia jednostek. Jest autorem kilkunastu publikacji w tym na temat osób ze społeczności LGBTQ+. Od 2016 roku bada młodzież LGBTQ+ pod względem występowania częstości myśli i prób samobójczych. Jest wiceprzewodniczącym Bydgoskiej Rady ds. Równego Traktowania oraz współorganizatorem bydgoskiej odsłony Festiwalu Filmowego LGBT. Współpracuje z miastem partnerskim Mannheim w celu wymiany dobrych praktyk w zabezpieczeniu praw osób LGBTQ+ w Bydgoszczy.

Skip to content